2017-01-20

FÖRSLAG: Nytt Nobelcentrum, nytt Stadsbibliotek

Bild ur tävlingsprogrammet "Nytt Stadsbibliotek i Stockholm"

Bild ur underlaget för tävlingen "Nytt Stadsbibliotek i Stockholm"

  

Två flugor i en smäll?
Vinnande samsyn i planeringen för stadens förnyelse
 

Uppdaterad kommentar 2017 01 20 till vårt förslag
Nytt Nobelmuseum Nytt Stadsbibliotek 2000 10 20

 

Nytt Stadsbibliotek på Sergels Torg

Den misslyckade arkitekttävlingen om ett nytt stadsbibliotek och våndorna kring detta har belysts i flera artiklar i media, senast genom Elisabet Anderssons kommentar i SvD 2017 01 13. Genom tävlingen cementerades tanken att det nuvarande biblioteket måste fortleva som sådant trots att det genom sin monumentalitet och otidsenlighet närmast måste betraktas som ett hinder än en tillgång i försöket att åstadkomma en funktionell och arkitektonisk helhet. Önskan att behålla Stadsbiblioteket i det Asplundska huset saknar därför helt rationell grund. Man måste erkänna att Asplundska huset inte längre håller måttet för ett modernt bibliotek. Ett emotionellt nostalgiskt betraktelsesätt kan inte få stå i vägen för ett rationellt tänkande.

Vid milleniumskiftet pågick en livlig debatt om Sergels Torgs omdaning. Tyvärr blev slutresultatet av debattens många radikala förslag att endast den s.k. Muttern revs och att eventuellt nya glaspartier mot Sergelstråket skulle uppsättas vilket är långt ifrån tillräckligt för att lösa problemen kring Sergels Torg.

Ett nytt Stadsbibliotek bör ligga centralt i staden, så centralt att ett “måste” nästan föreligger att besöka det. Genom att lägga en ny huvudbyggnad för Stadsbiblioteket intill Kulturhuset i den nordöstra delen av Sergels Torg med direktförbindelse till Kulturhuset via en länk över gatunivån erhålls areamässiga samordnings- och samnyttjandeeffekter mellan byggnaderna. Det nuvarande garaget under Plattan kan då delvis byggas om till bokmagasin.

 

Nytt Nobelcentrum i Asplundska huset

Nobelstiftelsen har sedan flera år planerat för ett permanent Nobelmuseum i Stockholm. Under planeringens gång har Nobelmuseet växt till att bli ett Nobelcentrum. Frågan har också utretts i flera statliga utredningar där det bl.a. framgår att“… Nobelcenterbyggnaden måste ha en stark egen identitet…Väljs någon befintlig byggnad måste denna ha en individuell utformning som gör den till en attraktion I sig… (SOU 1997:117)”

Den nuvarande byggnaden för Stockholms Stadsbibliotek är arkitekt Gunnar Asplunds mest betydande verk från denna tid. Minst lika välkänt är Nobelpriset. Genom att förlägga Nobelmuseet till denna byggnad får huset ett nytt värdigt innehåll och Nobelstiftelsen en fullödig byggnad för Nobelprisens museum. Sammankoppling av två berömda svenskars, Asplunds och Nobels, livsverk är en viktig del kring idén om huset. Annexbyggnaderna invid Odengatan kan med en mot åsen och mot gårdarna glasad sammanbindningslänk i sin helhet inordnas i Nobelcentret. Dessutom bör den mot hörnet Sveavägen/Odengatan vettande kommersiella arean även ingå i anläggningen. Asplunds ursprungliga idéer för bebyggelse i området ges därigenom möjlighet att bli bevarade.

 

Ladda ner förslaget (pdf) »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår